Darlings-touch.com :ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก => ข้อความที่เริ่มโดย: sudteen555 ที่ 14-08-2019 , 02:56:08

หัวข้อ: วิธีการของการสร้างงานเพิ่มเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้โครงการโอทอป
เริ่มหัวข้อโดย: sudteen555 ที่ 14-08-2019 , 02:56:08
ในสถานการณ์ของประเทศที่กำลังพบกับปัญหาเศรษฐกิจ ผู้คนชาวรากหญ้าในเขตต่างๆ ที่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศ เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ส่วนมากของประเทศมีฐานะยากจน ทางภาครัฐจึงเร่งหาวิธีในการปรับปรุงปัญหานี้จึงจัดให้มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP (http://oknation.nationtv.tv/blog/Asean-Focus/2018/10/29/entry-1" target="_blank)) ขึ้นมา เพื่อช่วยในการเกลาความยากจนให้กับประชากรชาวรากหญ้าในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยภาครัฐมีแนวคิดที่จะสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ โดยที่รัฐบาลจะช่วยเหลือในด้านความรู้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ และช่วยเหลือในเรื่องการหาวิธีการในการนำสินค้าโอทอป (http://oknation.nationtv.tv/blog/Asean-Focus/2018/10/29/entry-1" target="_blank)เข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ยอดนิยม
ปัจจุบัน สินค้า โอทอป มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้ง ตัวสินค้า รูปแบบแพคเกจ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร,เครื่องดื่ม
สินค้าไลฟ์สไตล์ของใช้ ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องอำอาง เครื่องประทินผิว ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ

สินค้าโอทอป (OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่นิยมซื้อเป็นของฝาก สำหรับญาติ เช่น  กล้วยตาก สินค้าแปรรูปจากกล้วยของฝากขึ้นชื่อของอำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก นอกจากกล้วยตากแล้ว ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ จากกล้วยที่เป็นที่นิยมซื้อเป็นของฝาก และเป็นสินค้าขายดี เช่น กล้วยอบเนย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

OTOPเป็นวิธีหนึ่ง ที่จะเพิ่มรายได้และความเจริญให้แก่เขตชนบท  ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการผลิตและผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเล็กๆ ให้กลายเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และสอดคล้องกับประเพณีในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายสินค้าที่พัฒนาขึ้นทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : otop (http://hypersocialorg.com/index.php?topic=164431.new#new)

ขอบคุณบทความจาก : http://hypersocialorg.com/index.php?topic=164431.new#new (http://hypersocialorg.com/index.php?topic=164431.new#new)

Tags : สินค้าโอทอป,โอทอป